FPT Play Box cập nhật mục Danet – chứa hơn 400 phim điện ảnh bom tấn

Bắt đầu từ ngày 02.8.2017, FPT Play Box sẽ cập nhật chuyên mục Danet gồm hơn 400 bộ phim điện ảnh bom tấn, hấp dẫn trên hệ thống. Người dùng sẽ có được trải nghiệm những bộ phim vượt trội của ‘Gói Phim Đặc Sắc’ và ‘Phim Chiếu Rạp’. Dịch vụ xem ‘Gói phim Đặc […]